{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Welcome to #CCCCCC SE/ECT!

新分店中環街市和美麗華已經開業喇!快啲嚟探索一下選購心儀既禮品喇!

中環街市會於7月20號隆重開幕,開幕當天會有限量福袋發售,福袋產品價值超過$1000,快啲黎搶購喇!

Welcome to #CCCCCC SE/ECT!

新分店中環街市和美麗華已經開業喇!快啲嚟探索一下選購心儀既禮品喇!

中環街市會於7月20號隆重開幕,開幕當天會有限量福袋發售,福袋產品價值超過$1000,快啲黎搶購喇!

Welcome to #CCCCCC SE/ECT!

商店介紹


Empty of __ 就是低調而不平凡的我們

「無文」Empty of  __ 以低調樸實風格作定位的本地小眾品牌,以生活機能為設計重心

,觀察人與城市生活方式之間的關係,將城市生活概念融合到日常服飾

,置物空間講求實用與美學的平衡,拒絕複雜多餘的設計,保持簡樸俐落的剪裁

,突顯穿搭者個性,以高品質用料,打造出歷久不衰、易襯搭的高質感日常單品。