{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Welcome to #CCCCCC SE/ECT!

新分店中環街市和美麗華已經開業喇!快啲嚟探索一下選購心儀既禮品喇!

中環街市會於7月20號隆重開幕,開幕當天會有限量福袋發售,福袋產品價值超過$1000,快啲黎搶購喇!

Welcome to #CCCCCC SE/ECT!

新分店中環街市和美麗華已經開業喇!快啲嚟探索一下選購心儀既禮品喇!

中環街市會於7月20號隆重開幕,開幕當天會有限量福袋發售,福袋產品價值超過$1000,快啲黎搶購喇!

Welcome to #CCCCCC SE/ECT!

❗中環街市正式開幕❗

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

中環街市限定福袋

為慶祝中環街市於七月二十日正式開幕,本公司將推出中環街市限定福袋於當天限量發售。如果想確保成功入手福袋,我們現以開放接受預訂,成功預訂後可於7月20號當天去中環門市自取。福袋內的產品豐富,價值超過$1000。福袋數量有限,快啲入手一個一齊慶祝呢個開心既日子喇!

電子配件|Electronic Accessories

查看更多

紙品文具|Stationeries

查看更多

裝飾擺設|Decorations

查看更多